SketchUp Make 2017 Access

Program SketchUp oferuje tylko możliwość pobierania dwóch ostatnich głównych wersji programu SketchUp Pro. Aby zachować zgodność z naszymi zasadami, nie będziemy już oferować możliwości pobierania programu SketchUp Make.

Jeśli nadal korzystasz z programu SketchUp Make, ważne jest, aby pamiętać, że ta wersja nie była aktualizowana od 2017 r., co czyni ją bardziej podatną na problemy z bezpieczeństwem związane z przestarzałymi bibliotekami typu open source. Luki w zabezpieczeniach oprogramowania typu open source mogą prowadzić do problemów, takich jak ujawnienie poufnych informacji.

Ponadto wersja ta została stworzona dla systemów Windows 7 i 8, które nie są już obsługiwane przez firmę Microsoft, oraz systemów Mac OS X 10.10, 10.11 i 10.12, które nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń od firmy Apple.

Zadbaj o zaktualizowanie swojego programu do bezpieczniejszej wersji programu SketchUp, aby chronić swoje informacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych subskrypcjach, zapoznaj się z artykułem w Centrum pomocy.

Was this article helpful?