Instalowanie programu SketchUp

Najpierw pobierz plik instalacyjny dla swojego systemu operacyjnego.

Nie musisz usuwać poprzednich wersji programu SketchUp przed zainstalowaniem nowego programu SketchUp ani w przypadku aktualizacji już zainstalowanej wersji programu.

Ważna informacja na temat kart graficznych i wymagań systemowych: Zalecamy zainstalowanie najnowszych sterowników kart graficznych i sprawdzenie, czy komputer spełnia nasze wymagania systemowe.

Instrukcja instalacji dla systemu Windows:

 1. Otwórz pobrany plik instalatora jako administrator. Może zostać wyświetlony monit bezpieczeństwa o przyznanie programowi SketchUp uprawnienia do wprowadzania zmian (instalacji) na komputerze. To może chwilę potrwać. Jeśli będzie Ci się wydawać, że nic się nie dzieje, spokojnie poczekaj.
 2. W wyświetlonym oknie instalacji można zmienić język aplikacji i wybrać inny katalog instalacyjny. Kliknij przycisk Zainstaluj. Po chwili zostanie wyświetlony pasek postępu.
  Wskazówka: Mimo że można wybrać dowolną lokalizację, zalecamy zainstalowanie programu SketchUp w domyślnej lokalizacji na napędzie C:\.
 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „SketchUp 2021 jest gotowy do pracy!”, można kliknąć ikonę programu SketchUp, aby od razu go uruchomić, lub kliknąć przycisk Zakończ, aby zamknąć okno instalatora.

Po zakończeniu instalacji warto ponownie uruchomić komputer.

Instrukcja instalacji dla systemu Mac:

Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 1. Zamknij wszystkie istniejące wersje programów SketchUp, Layout i StyleBuilder.
  Wskazówka: Można również usunąć wszystkie ikony programu SketchUp z poprzednich wersji z doku (kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę doku > Opcje> Usuń z doku), aby uniknąć niezgodności wersji.
 2. Znajdź i dwukrotnie kliknij plik instalatora (plik DMG, prawdopodobnie w folderze Pobrane). Spowoduje to zamontowanie dysku instalatora i otwarcie okna z ikoną programu SketchUp.
 3. Przeciągnij ikonę programu SketchUp i upuść ją w folderze Aplikacje, aby skopiować aplikację na komputer.
 4. Podczas kopiowania plików zostanie wyświetlony pasek postępu, a po zakończeniu instalacji pojawi się nowy folder programu SketchUp w obszarze Aplikacje.
 5. Aby uruchomić program SketchUp, przejdź do folderu SketchUp i dwukrotnie kliknij ikonę programu SketchUp.
 6. Przy pierwszym uruchomieniu programu może zostać wyświetlony monit bezpieczeństwa. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Otwórz.
 7. Teraz zamknij okno instalatora i usuń ikonę z obrazem dysku z pulpitu, przeciągając ją do kosza. Pamiętaj, że ta ikona nie jest ikoną programu SketchUp.

Po zakończeniu instalacji warto ponownie uruchomić komputer.

Uwaga dotycząca wydań poprawkowych: Wydania te są przeznaczone do zainstalowania na istniejącej wersji głównej programu. Gdy wydanie poprawkowe jest dostępne, w programie SketchUp pojawia się wiadomość z prośbą o pobranie i zainstalowanie takiej aktualizacji. Po zakończeniu pobierania pakietu instalacyjnego dwukrotnie kliknij plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zainstalowanie aktualizacji na istniejącej wersji to najlepszy sposób na zachowanie swoich ustawień i preferencji.

Instalacja aktualizacji

Program SketchUp Desktop to aplikacja kliencka, dlatego będzie wymagać okresowych aktualizacji, które wprowadzają nowe funkcje i rozwiązania ewentualnych błędów oraz problemów. Nie martw się, nie musisz zajmować się tymi zmianami, gdyż zrobimy to za Ciebie! Program SketchUp będzie okresowo sprawdzać nasze serwery podczas uruchamiania, aby mieć pewność, że masz aktualną wersję programu. Jeśli będzie dostępna nowa wersja, otrzymasz powiadomienie:Po otrzymaniu takiego powiadomienia można: zapoznać się z uwagami do wydania dla tej najnowszej aktualizacji, zdecydować o „pominięciu” tej aktualizacji i zrezygnować z przyszłych powiadomień dotyczących tej konkretnej wersji, zainstalować aktualizację w terminie późniejszym, prosząc nas o przypomnienie o tym, lub pobrać i zainstalować aktualizację. W pewnym momencie najprawdopodobniej zdecydujesz się pobrać i zainstalować aktualizację.

Po kliknięciu opcji „Pobierz i zainstaluj” program SketchUp połączy się z naszym serwerem i pobierze najnowszy instalator. Można monitorować proces pobierania i ponownie zapoznać się z uwagami do wydania lub wybrać opcję przypomnienia, aby przeczytać je później. Po zakończeniu pobierania można zainstalować najnowszą wersję, klikając przycisk Kontynuuj.Dodatkowe instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w odpowiedniej sekcji powyżej.

Dalsze kroki: Przejdź do artykułu Otwieranie i aktywowanie programu SketchUp!