Częste pytania dotyczące zmian w funkcji Dodaj lokalizację w SketchUp

Jakie zmiany wprowadzane są w funkcji Dodaj lokalizację i Tekstura fotograficzna w SketchUp?

Funkcja Dodaj Lokalizację, która bazowała na bezpłatnych danych z Google, zmienia dostawcę danych. Po nabyciu programu SketchUp przez Trimble od Google w roku 2012, firma Google zgodziła się dostarczać usługi danych przez kolejnych pięć lat. Ten pięcioletni okres kończy się w maju tego roku. Stare funkcje będą niedostępne od 22 maja 2017 roku. Firma Trimble i SketchUp zmieniają dostawcę danych geograficznych tak, aby funkcja Dodaj lokalizację była nadal dostępna w niektórych wersjach programu SketchUp.

Wiemy, że modelowanie w programie SketchUp z danymi geograficznymi było ważną funkcją dla wielu użytkowników. Dlatego też podejmujemy kroki w celu zapewnienia dostępu do danych geograficznych w SketchUp Make 2017 (pod postacią informacji map) i SketchUp Pro 2017 (pod postacią obrazów satelitarnych i danych na temat terenu).

Ponadto funkcja Tekstura fotograficzna nie będzie dostępna w żadnej wersji programu SketchUp po zakończeniu przeprowadzania zmian. Obecnie nie ma podobnej usługi danych dostępnej w SketchUp.

Jaki wpływ mają te zmiany na mnie?

To zależy od obecnie używanej wersji programu SketchUp. Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi odpowiedniej wersji poniżej.

SketchUp 2017 (Pro lub Make)

Ponieważ do tej pory firma Google dostarczała dane za darmo, usługa ta była łatwo dostępna wszystkim użytkownikom programu SketchUp. Aby móc nadal zapewniać funkcję Dodaj lokalizację, musimy wnosić opłaty licencyjne u nowego dostawcy danych. Z tego powodu obrazy satelitarne i dane o terenie funkcji Dodaj lokalizację będą dostępne od tej pory tylko w wersji SketchUp Pro 2017.

W wersji SketchUp Make 2017 dostępne będą wyłącznie informacje o mapach, natomiast dane satelitarne i o terenie nie będą dostępne.

my.SketchUp

Ponieważ nowa usługa dostarczania geodanych wiąże się z opłatami licencyjnymi, wersja my.SketchUp będzie objęta podobnymi zmianami do wersji SketchUp Make i będzie zapewniać dostęp wyłącznie do informacji o mapach. Obrazy satelitarne i dane o terenie nie będą dostępne.

SketchUp 2016 (Pro lub Make) i starsze wersje programu SketchUp

Na tę chwilę nie ma możliwości wprowadzenia zmian w tych wersjach programu SketchUp umożliwiających świadczenie nowych usług geodanych. Funkcje Dodaj lokalizację i Tekstura fotograficzna nie będą już dostępne.

Jakie są moje opcje?

Poinformowaliśmy użytkowników z wyprzedzeniem tak, aby mieli jak najwięcej czasu na przygotowanie się na nadchodzące zmiany. Do 22 maja każdy użytkownik ma pełny dostęp do funkcji Dodaj lokalizację i Tekstura fotograficzna. W przypadku zainteresowania konkretnymi lokalizacjami geograficznymi warto rozważyć utworzenie plików SketchUp obejmujących dane z tych lokalizacji. Innymi słowy warto pobrać obrazy Google, póki jest to możliwe.

Między 5 kwietnia a 22 maja 2017 roku dostępne będą zarówno stare, jak i nowe źródła danych tak, aby wszyscy użytkownicy mogli zaznajomić się ze zmianami.

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie programu SketchUp Pro można skorzystać z kodu promocyjnego 100SUPRO uprawniającego do zniżki 100 USD w sklepie SketchUp.

Jak uzyskać dostęp do danych geograficznych?

Po 22 maja 2017 roku wersja SketchUp Pro 2017 (lub nowsza) będzie najlepszą wersją programu SketchUp odpowiadającą funkcjonowaniu funkcji Dodaj lokalizację działającej na podstawie danych Google.

  • Użytkownicy wersji SketchUp 2017 mogą wykorzystać przycisk Warstwa w prawym górnym rogu do dokonania wyboru między nową a starą warstwą.
  • Wybrana warstwa danych zostanie zaimportowana do programu SketchUp i nie ulegnie zmianom po wyłączeniu terenu.
Uwaga: Teren nie będzie dostępny w wersji SketchUp Make po 22 maja.

SketchUp Pro 2016 (lub wersja starsza)

Użytkownicy korzystający ze starszej licencji na program SketchUp Pro, w której plan konserwacji i wsparcia już się zakończył, mają możliwość odnowienia planu tutaj. To spowoduje wygenerowanie licencji na wsparcie dla obecnej wersji SketchUp Pro.

SketchUp Make 2017

Zdecydowaliśmy się na umożliwienie dostęu do informacji map z OpenStreetMap przy korzystaniu z opcji Dodaj lokalizację w SketchUp Make 2017. Zaletą Open Street Map jest to, że każdy może dodać dane, zapewniając większą dokładność. Użytkownicy SketchUp Make, którzy potrzebują danych o drogach w konkretnej lokalizacji mogą dowiedzieć się, w jaki sposób można się zaangażować w OSM tutaj.

SketchUp Make 2016 (lub wersja starsza)

Nie przewidujemy żadnych zmian w programie SketchUp Make 2016 (i wersjach starszych) umożliwiających wykorzystanie nowego dostawy geodanych. Oznacza to, że w tych wersjach programu funkcje Dodaj lokalizację i Tekstury fotograficzne nie będą dostępne. We suggest utilizing SketchUp Make 2017 or my.Sketchup if possible to access the Add Location feature.


Have another question?

Post your question to the Forum

Was this article helpful?