• SketchUp Pro - Systémové požadavky Podobně jako řada jiných programů vyžaduje také SketchUp k instalaci a správnému běhu určitý hardware a software. Níže naleznete jak základní požadavky, tak doporučené parametry, které zlepšují výkonnost. Poznámka: Chcete-li používat svou licenci k programu SketchUp, musíte mít k dispozici přístup k internetu. Podrobnosti o požadavcích na internetové připojení najdete v textu o licenci.