• Nástroj pro výběr () určuje, jaké entity chcete upravit pomocí dalších nástrojů nebo příkazů aplikace SketchUp. Chcete-li změnit délku čáry, nejprve vyberte čáru. Chcete-li změnit měřítko okna, nejprve vyberte toto okno. Pokud chcete přesunout čáru a okno, začněte výběrem obojího a vytvořte to, co se nazývá výběrová množina. Zde najdete nástroj pro výběr v aplikaci SketchUp:

  • Při prvním použití aplikace SketchUp se musíte přihlásit, abyste aktivovali zkušební verzi nebo předplatné. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Vítá vás aplikace SketchUp, jak je znázorněno zde. Toto dialogové okno je výchozím bodem pro vytvoření modelu a zobrazí se při každém spuštění aplikace SketchUp (pokud jej nevypnete v dialogovém okně Předvolby aplikace SketchUp ).