• Co odlišuje pevnou konstrukci a design od M.C. Escherova optická iluze? Přesná měření. Nástroj Měřicí pásmo, nástroj Úhloměr a pole Měření vám v aplikaci SketchUp pomohou přesně modelovat: Pomocí nástroje Měřicí pásmo () můžete měřit vzdálenost a nastavit přesné vodicí čáry nebo vodicí body.

  • S nástroji aplikace SketchUp pro převrácení a otáčení bude geometrie stejně hbitá jako akrobatická skupina. Příkaz Převrátit podél umožňuje zpětně otočit geometrii o 180 stupňů podél libovolné osy. Pomocí nástroje Otočit se vaše geometrie může otáčet a skládat jako profesionální gymnastka.

  • V aplikaci SketchUp můžete geometrii kopírovat pomocí příkazů Kopírovat a Vložit nástroje Přesunout () nástroje Otočit () Při kopírování a vkládání pomocí nástroje Přesunout můžete vytvořit jednu kopii nebo vytvořit více kopií a sdělit aplikaci SketchUp, jak je má rozmístit — pokud znáte tajná stisknutí kláves.