• Když vytvoříte model ve 3D, potřebujete jej zobrazit ze všech stran. V aplikaci SketchUp při kreslení neustále obíháte, přibližujete a posouváte: Orbit: Při obíhání se pohybujete okolo modelu, nad ním nebo pod ním. Obíhání je jako létat okolo vašeho modelu ve stylu Petra Pana. Zoom: Přibližte, abyste se zaměřili na konkrétní oblast, kterou kreslíte, a oddalte, abyste viděli více z modelu. Pohyb: Když se posouváte, pohybujete se doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

  • Při prvním použití aplikace SketchUp se musíte přihlásit, abyste aktivovali zkušební verzi nebo předplatné. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Vítá vás aplikace SketchUp, jak je znázorněno zde. Toto dialogové okno je výchozím bodem pro vytvoření modelu a zobrazí se při každém spuštění aplikace SketchUp (pokud jej nevypnete v dialogovém okně Předvolby aplikace SketchUp ).