• Kreslení modelu ve 3D se liší od kreslení obrázku ve 2D. Tento úvod do základů a konceptů výkresu vysvětluje několik způsobů, jak vytvořit hrany a plochy (základní entity libovolného modelu aplikace SketchUp). Také zjistíte, jak vám odvozovací modul aplikace SketchUp pomáhá umístit tyto čáry a plochy na požadovanou osu.

  • Při prvním použití aplikace SketchUp se musíte přihlásit, abyste aktivovali zkušební verzi nebo předplatné. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Vítá vás aplikace SketchUp, jak je znázorněno zde. Toto dialogové okno je výchozím bodem pro vytvoření modelu a zobrazí se při každém spuštění aplikace SketchUp (pokud jej nevypnete v dialogovém okně Předvolby aplikace SketchUp ).