SketchUp Checkup

Vezměte prosím na vědomí, že aplikace SketchUp Checkup je k dispozici pouze pro aplikaci SketchUp 2017 a novější verze, aplikace SketchUp Checkup je navíc v současné době k dispozici pouze pro operační systém Windows.

Přidali jsme novou samostatnou aplikaci SketchUp Checkup, která vám umožní zkontrolovat problémy s kompatibilitou s aplikací SketchUp ve vašem počítači. Je určena pouze pro aplikaci SketchUp 2017 a novější verze. Po jejím spuštění můžete zjistit, s jakými problémy se váš počítač může setkat při spuštění aplikace SketchUp, takže můžete podniknout kroky k nápravě situace. Tato aplikace také generuje soubor, který lze poskytnut našemu týmu technické podpory a ten vám s jeho pomocí může poradit při řešení chyb anebo varování, které vidíte.

Aplikace SketchUp Checkup běží pouze na 64bitových počítačích se systémem Windows.

Stažení aplikace Checkup

Aplikaci Checkup si můžete stáhnout zde.

Spuštění aplikace Checkup

Chcete-li spustit Checkup, nainstalujte aplikaci a zvolte „Spustit aplikaci SketchUp Checkup“ jako poslední krok instalace. Případně můžete Checkup kdykoli spustit pomocí ikony „SketchUp Checkup“, pokud byla povolena během instalace.

Po spuštění Checkup klikněte na tlačítko Spustit Checkup . Aplikace spustí testy na vašem počítači, aby zjistila, zda má vše potřebné ke spuštění aplikace SketchUp a zobrazí výsledky v poli „Výsledky“ v horní části aplikace.

Aplikace SketchUp Checkup vám pomůže určit, zda váš systém splňuje systémové požadavky aplikace SketchUp

Výsledky a co znamenají

Vyhovující výsledky

Aplikace Checkup u všech vyhovujících testů zobrazí slovo Úspěch a vyhovující test. Výsledek Úspěch znamená, že z vaší strany není třeba činit žádné kroky.

Chyby

Aplikace Checkup u všech nevyhovujících testů zobrazí slovo Chyba a nevyhovující test. Chyba znamená, že aplikace SketchUp se nemusí spustit nebo může fungovat špatně. Chyby, které se mohou zobrazit a možné kroky, které můžete provést k jejich řešení:

 1. Chyba:Akcelerace hardware není podporována nebo byla zakázána na vaší grafické kartě. Aplikace SketchUp vyžaduje kartu s hardwarovou akcelerací.

  Aplikace SketchUp se nespustí, pokud vaše grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci.

  Pokud se zobrazí tato chyba, bude aktualizace ovladače grafické karty prvním vhodným krokem při řešení potíží s tím, proč vaše karta nepodporuje hardwarovou akceleraci – ovladač aktualizované grafické karty často umožňuje akceleraci vaší grafické karty.

 2. Chyba: Verze OpenGL vaší grafické karty [název grafické karty] je . SketchUp vyžaduje grafickou kartu, která podporuje verzi OpenGL 3.0 nebo vyšší.

  SketchUp se nespustí, pokud máte grafickou kartu OpenGL verze nižší než 3.0. Pokud se zobrazí tato chyba, bude aktualizace ovladače grafické karty prvním vhodným krokem při řešení této chyby, protože aktualizované ovladače mohou upgradovat tuto verzi OpenGL, kterou podporuje vaše karta. Pokud aktualizace ovladačů nefunguje, zjistěte, zda má vaše grafická karta schopnost podporovat OpenGL verze 3.0 nebo vyšší. Pokud ne, budete muset upgradovat grafickou kartu.

 3. Chyba: Selhaly testy, které zjišťují schopnosti vaší grafické karty [název grafické karty].

  SketchUp spustí sérii testů, kterými zjistí, zda vaše grafická karta umožňuje podporu funkce vykreslování, které SketchUp potřebuje k zobrazení modelů SketchUp. Tyto testy zahrnují kontroly jako kompilace shaderů GLSL aplikace SketchUp a podporu objektů framebuffer OpenGL. Pokud se zobrazí tato chyba, zkuste aktualizovat ovladač grafické karty a zjistíte, zda to pomohlo problém vyřešit.

 4. Chyba: Systémová paměť RAM počítače je [vaše paměť RAM]. Aplikace SketchUp vyžaduje 2 GB nebo více systémové paměti RAM.

  Aplikace SketchUp vyžaduje 2 GB nebo více systémové paměti RAM. Možná spustíte aplikaci SketchUp, ale bude výrazně ovlivněna výkonnost anebo stabilita. Doporučujeme upgradovat systémovou paměť RAM, abyste mohli spustit aplikaci SketchUp.

 5. Chyba: Operační systém nesplňuje minimální požadavky na operační systém. Aplikace SketchUp vyžaduje systém Windows 7 nebo vyšší.

  Aplikace SketchUp vyžaduje 64bitový operační systém Windows 7 nebo vyšší. SketchUp nebudete moci nainstalovat v operačních systémech nižší verze. Tuto chybu opravíte upgradem operačního systému Window 7 na 64bitový nebo vyšší.

 6. Chyba: Grafická karta [název grafické karty] má MB paměti grafické karty. SketchUp vyžaduje grafickou kartu s pamětí 256 MB a více.

  Aplikace SketchUp vyžaduje 256 MB nebo více paměti grafické karty. Možná spustíte aplikaci SketchUp, ale bude výrazně ovlivněna výkonnost anebo stabilita. Doporučujeme upgradovat grafickou kartu, abyste mohli spustit aplikaci SketchUp.

  Poznámka: Údaje o paměti grafické karty shromažďujeme dotazováním systémových informací společnosti Microsoft. Na některých kartách jsou nesprávné zprávy Microsoftu. To může způsobit, že aplikace Checkup označí chybu falešně! Přítomnost tohoto nesprávného výsledku nezabrání spuštění aplikace SketchUp.
 7. Chyba: Chybí systémová paměť RAM nebo verze systému Windows nebo Paměť grafické karty.

  SketchUp zobrazí výše uvedené chyby, pokud po dotazování na grafickou kartu nenajde informace, které hledal.

  Pokud se zobrazí tato chyba (y), zkuste aktualizovat ovladač grafické karty a zjistíte, zda to pomohlo problém vyřešit.

Upozornění

Aplikace Checkup zobrazí slovo Upozornění u všech testů, které vyhověly, a označí test, který způsobil toto varování. Varování znamená, že aplikace SketchUp bude spuštěna, ale může fungovat špatně. Varování, která se mohou zobrazit a možné kroky, které můžete provést k jejich řešení:

 1. Varování: Systémová paměť RAM počítače je [vaše paměť RAM]. Aplikace SketchUp doporučuje 4 GB nebo více systémové paměti RAM. Výkon může být významně ovlivněn.

  Aplikace SketchUp doporučuje 4 GB nebo více systémové paměti RAM. Pravděpodobně spustíte aplikaci SketchUp, ale může být výrazně ovlivněna výkonnost anebo stabilita. Pokud se v aplikaci SketchUp vyskytnou problémy s výkonem a stabilitou, můžete chtít upgradovat paměť RAM systému.

 2. Varování: Grafická karta [název grafické karty] má MB paměti grafické karty. Aplikace SketchUp doporučuje, aby grafická karta měla 1024 MB nebo více paměti RAM. Výkon může být významně ovlivněn.

  Aplikace SketchUp doporučuje 1024MB nebo více paměti RAM grafické karty. Pravděpodobně spustíte aplikaci SketchUp, ale může být výrazně ovlivněna výkonnost anebo stabilita. Pokud se v aplikaci SketchUp vyskytnou problémy s výkonem a stabilitou, můžete chtít upgradovat grafickou paměť.

  Údaje o paměti grafické karty shromažďujeme dotazováním systémových informací společnosti Microsoft. Na některých kartách jsou nesprávné zprávy Microsoftu. To může způsobit, že aplikace Checkup bude varovat falešně! Přítomnost tohoto nesprávného výsledku nezabrání méně účinnému běhu aplikace SketchUp.
 3. Varování:Vaše grafická karta [název grafické karty] má vyrovnávací paměť hloubky, která je menší než 24 bitů. SketchUp pro vaši grafickou kartu doporučuje vyrovnávací paměť hloubky 24 bitů nebo více. Mohou se objevit problémy se zobrazením vaší aktuální konfigurace.

  SketchUp funguje nejlépe s grafickou kartou, která podporuje vyrovnávací paměť hloubky 24 bitů a více. Vidíte-li problémy se zobrazením, možná bude vhodné upgradovat grafickou kartu.

 4. Varování:Vaše grafická karta [název grafické karty] má jinou velikost vyrovnávací paměti barev než 24 bitů. SketchUp doporučuje 24 bitů vyrovnávací paměti barev pro vaši grafickou kartu. Mohou se objevit problémy se zobrazením vaší aktuální konfigurace.

  SketchUp funguje nejlépe s grafickou kartou, která podporuje velikost vyrovnávací paměti barev 24 bitů. Vidíte-li problémy se zobrazením, možná bude vhodné upgradovat grafickou kartu.

 5. Varování:Vaše grafická karta [název grafické karty] nepodporuje vyrovnávací paměť šablon. Stíny mohou být v aktuální konfiguraci zobrazeny nesprávně.

  SketchUp funguje nejlépe s grafickou kartou, která podporuje stencil bits. Pokud se stíny nezobrazují v modelech podle očekávání, možná bude vhodné upgradovat grafickou kartu.

 6. Varování: SketchUp zjistil, že používáte kartu ([název grafické karty]), i když váš systém umí používat grafickou kartu AMD nebo NVIDIA () . SketchUp bude pravděpodobně fungovat lépe, pokud změníte váš systém tak, aby používal kartu AMD/NVIDIA.

  V systému s více grafickými procesory bude SketchUp pravděpodobně fungovat lépe s grafickými procesory AMD nebo NVIDIA než s procesory od jiného dodavatele. Pokud se zobrazí toto upozornění, použijte software dodavatele grafické karty k vynucení použití karty AMD nebo NVIDIA v aplikaci SketchUp.

 7. Varování: Chybí informace o systémové paměti RAM, paměti grafické karty, vyrovnávací paměti hloubky, vyrovnávací paměti barev nebo vyrovnávací paměti šablon.

  SketchUp zobrazí příslušná výše uvedená varování, pokud po dotazování na grafickou kartu nenajde informace, které hledal.

  Pokud se zobrazí toto (tato) varování, zkuste aktualizovat ovladač grafické karty a zjistíte, zda to pomohlo problém vyřešit.

  Pokud se zobrazí některá z výše uvedených chyb nebo varování, zkuste vyřešit problém a spusťte aplikaci CheckUp znovu, abyste zjistili, zda byly vaše kroky úspěšné.

Extra nápověda

Aplikace Checkup vytvoří soubor s názvem „Sketchuplog.sulog“ na ploše. Tento soubor, který obsahuje podrobné informace o přihlášení, lze poskytnut našemu týmu technické podpory a ten vám s jeho pomocí může poradit při řešení chyb anebo varování, které vidíte.

Was this article helpful?