Aktualizace cen – často kladené otázky

10. července 2023 se změní ceny předplatného Pro a Studio. Chápeme, že můžete mít otázky, a jsme tu, abychom vám pomohli. Abychom vám poskytli všechny potřebné informace o této změně, připravili jsme pro vás odpovědi na několik nejčastějších otázek.

Jaké ceny se mění?

Roční předplatné Pro a Studio budeme nyní nabízet za následující roční sazby:

*Ceny aktualizovány 27. ledna 2024

Název předplatnéhoCena
Jít119 $/rok103 £/rok115 €/rok
Pro349 $/rok301 £/rok337 €/rok
Studio749 $/rok645 £/rok722 €/rok

Změna se nevztahuje na žádná jiná předplatná.

Koho se aktualizace cen týká?

Nové ceny se budou vztahovat na všechny zákazníky s komerčním předplatným Pro nebo Studio od 10. července 2023. K tomuto datu nebo po něm se nové ceny použijí při obnovení předplatného, přidání dalších míst nebo při nákupu nového předplatného.

Jak SketchUp informuje zákazníky o těchto cenových aktualizacích?

Odběratelé komerčního předplatného Pro a Studio obdrží e-mail minimálně 30 dní předtím, než tyto změny vstoupí v platnost. Přejděte na portál pro správu účtů a zkontrolujte datum fakturace a informace o ceně předplatného.

Kdy dojde k aktualizaci cen?

Nové ceny budou platit pro všechny zákazníky od 10. července 2023.

Kde mohu porovnat své předplatné s jinými předplatnými?

Na stránce Předplatné a ceny najdete všechna dostupná předplatná SketchUpu, funkce, které jednotlivá předplatná nabízejí, a porovnání cen.

Jak si aktualizuji předplatné?

Své předplatné můžete kdykoli aktualizovat na portálu pro správu účtů. Pokud máte potíže se změnou předplatného, přejděte na stránku Správa předplatných, kde najdete podrobný návod.

Pokud jste si produkt koupili od distributora, obraťte se přímo na něj. Kontaktní údaje najdete na portálu pro správu účtů nebo na našem webu.

Jak zruším předplatné?

Přejděte na portál pro správu účtů a vypněte funkci automatického obnovení. Další informace naleznete v části Nastavení automatického obnovení v sekci Fakturace a platba.

Pokud jste si produkt koupili od distributora, obraťte se přímo na něj. Kontaktní údaje najdete na portálu pro správu účtů nebo na našem webu.

Musím kvůli změnám cen podniknout nějaké kroky?

Ne. Naše systémy aktualizují vaše předplatné automaticky.

Pokud jste si koupili předplatné od distributora a máte jakékoli otázky v souvislosti se zvýšením cen, obraťte se přímo na něj. Kontaktní údaje najdete na portálu pro správu účtů nebo na našem webu.

Co když jsem si koupil/a aplikaci SketchUp u ověřeného prodejce nebo partnera?

V případě dotazů se obraťte přímo na prodejce nebo partnera. Kontaktní údaje najdete na portálu pro správu účtů nebo na našem webu.

Mohu si obnovit předplatné předtím, než se změní ceny?

Abychom zajistili spravedlivé podmínky pro všechny předplatitele, platí nové ceny pro všechny od 10. července 2023 a stávající předplatitelé si nemohou obnovit předplatné dříve.

Pokud jste si koupili předplatné od distributora, kontaktujte jej přímo a zeptejte se na možnosti. Kontaktní údaje najdete na portálu pro správu účtů nebo na našem webu.

Mé předplatné spravuje má společnost. Co mám dělat, když chci předplatné změnit?

Požádejte o pomoc majitele účtu.

Kde získám pomoc, pokud obnovení předplatného vyžaduje cenovou nabídku a objednávku?

Naplánujte si kontrolu svých požadavků se specializovaným správcem účtu nebo místním prodejcem.

Mám další otázky. S kým si můžu promluvit?

Pokud máte další otázky, obraťte se na:

Was this article helpful?