SketchUp Desktop 2021.0.1

SketchUp Pro 2021.0.1
21.0.391 Win 64bitový
21.0.392 Mac 64bitový

Poznámky k verzi aplikace SketchUp

  • Opraven pád aplikace pomocí nástroje Sleduj mne ručně po cestě k počátečnímu bodu entity.
  • Opravena chyba, kdy nebylo možné uložit komponentu a poté znovu uloženo s jiným názvem.
  • Opravena chyba, která bránila otevření určitých velkých souborů při ukládání do aplikace SketchUp 2021.
  • Opravena chyba, kdy roviny řezu zůstaly viditelné, když byla přidružená geometrie skrytá prostřednictvím Složky tagů.
  • (Mac) Opraven pád aplikace při přihlášení uživatele, který není správce, a poté získání přístupu k paletě Barvy.

Poznámky k verzi aplikace LayOut

  • Vylepšený výkon při odvozování modelů SketchUp. Jednalo se o přesouvání, kopírování a otáčení entit, stejně jako kótování a kreslení nad výřezy modelu SketchUp.
  • (Win) Opraven pád aplikace, ke které mohlo dojít při zavírání LyaOut.